fbpx 2/2019 Raport Roczny za 2018 - Inkaso WEC

2/2019 Raport Roczny za 2018

  • EBI okresowy
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, Spółka”) przekazuje roczny raport jednostkowy oraz raport skonsolidowany za 2018 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

32794490_sprawozdanie_z_badania_WEC_jednostkowe_20.03.2019-2.pdf
32794490_WEC_sprawozdanie_z_badania_SSF_spolki_KPI_2018-6.pdf
32794490_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_KPI_2018-4.pdf
32794490_Sprawozdanie_zarzadu_spolki_KPI_2018-5.pdf
32794490_Sprawozdanie_finansowe_KPI_2018-1.pdf
32794490_Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_KPI_2018-3.pdf
32794490_Raport_roczny_jednostkowy_i_skonsolidowany_2018_KPI-0.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację