fbpx Raport bieżący 39/2018 - Inkaso WEC

Raport bieżący 39/2018

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A informuje, że w dniu dzisiejszym 25 lipca 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęła zawarta umowa faktoringu z firmą z branży chemicznej, producentem przemysłowych rozpuszczalników chemicznych. Przyznano początkowy limit faktoringowy w wysokości 0,3 mln złotych, planowany termin wymagalności sfinansowanych faktur to 30 dni. Wynagrodzenie Emitenta zostało ustalone w wysokości nieodbiegającej od wynagrodzeń występujących na rynku. Strony zakładają cykliczne finansowanie przedkładanych faktur w okresach co 30 do 60 dni.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy, ze względu na znaczną w skali Spółki jej wartość oraz możliwy istotny wpływ na sytuację finansową Spółki w przyszłości.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację