fbpx 34/2016 Prognoza finansowa na rok 2016 - Inkaso WEC

34/2016 Prognoza finansowa na rok 2016

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż przygotował i przyjął prognozę finansową na rok 2016.

Prognoza przewiduje osiągnięcie na koniec roku 2016:
– Przychody: co najmniej 6 mln zł
– Zysk netto: co najmniej 400 tyś zł

Prognoza ta sporządzona została w oparciu o założenia zwiększania przychodów Spółki poprzez zwiększanie skuteczności działań windykacyjnych, co ma związek z pozyskiwaniem zleceń lepszej jakości oraz z polityką spółki, polegającą na świadczeniu wszystkim klientom kompleksowej usługi windykacyjnej. W takim przypadku klient, poza prowizją za sukces, uiszcza opłaty za świadczenie usług prawnych w toku procesu – szczególnie kosztów zastępstwa procesowego. Pozwala to Emitentowi uzyskiwać przychody na każdym zleceniu windykacyjnym. Oprócz tych działań Spółka dywersyfikuje przychody poprzez organizowanie szkoleń prawnych jak również świadczenie szeregu innych usług z zakresu zarządzania wierzytelnościami w tym usług faktoringowych, gdzie pozycjonuje swoje usługi Emitent dla mikroprzedsiębiorstw. Ten ostatni element Spółka zamierza intensywnie rozwijać gdyż w ocenie Zarządu jest to bardzo perspektywiczny segment rynku pozwalający przy odpowiedniej polityce uzyskiwać znaczące przychody przy kontrolowanym ryzyku.
Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż prognoza ta będzie podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej realizacji, przekazując wyniki tej oceny w formie raportów bieżących i okresowych.

Podstawa prawa:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację