fbpx 9/2024 Zawarcie umowy o zachowaniu poufności w sprawie rozmów dotyczących finansowania inwestycji w pakiety wierzytelności - Inkaso WEC

9/2024 Zawarcie umowy o zachowaniu poufności w sprawie rozmów dotyczących finansowania inwestycji w pakiety wierzytelności

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje o podpisaniu umowy o wzajemnym zachowaniu poufności („Umowa:, „MNDA”) z funduszem inwestycyjnym wyspecjalizowanym m.in. Private Debt („Fundusz”). Umowa stanowi wstępny etap rozmów w sprawie podjęcia potencjalnej współpracy w zakresie możliwości inwestycji Funduszu w pakiety wierzytelności zarówno PL(Performing Loans) jak i NPL (Non-Performing Loans) („Inwestycja”). Kwota zaangażowania Funduszu na początkowym etapie współpracy ma wynosić od 5 do 20 mln PLN.

Spółka podkreśla, że zawarcie Umowy stanowi początek rozmów pomiędzy stronami dotyczących Inwestycji i jej warunki nie są przez strony ustalone. Umowa ma pozwolić rozpoczęcie rozmów/negocjacji w celu przeprowadzenia Inwestycji oraz zabezpieczyć informacje poufne, które będą wzajemnie przekazywane pomiędzy stronami przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej oraz perspektywy rozwoju Spółki w przyszłości.

Emitent w wyniku oczywistej omyłki przekazał raport w systemie EBI w dniu 02 lipca 2024 roku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację