fbpx 9/2022 INFORMACJA O ZAKUPIE PAKIETU WIERZYTELNOŚCI - Inkaso WEC

9/2022 INFORMACJA O ZAKUPIE PAKIETU WIERZYTELNOŚCI

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2022 roku Emitent podpisał umowę zakupu pakietu wierzytelności z sektora energetycznego. Łączna wartość nominalna wierzytelności wynosi 3 100 000,00 (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych 00/100).

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta. Ponadto informacja ta stanowi kontynuację realizacji strategii Emitenta w obszarze nabywania pakietów wierzytelności masowych o charakterze finansowym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację