fbpx 9/2020 Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał - Inkaso WEC

9/2020 Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego ESPI nr 8/2020 opublikowanego w dniu 29 maja 2020 roku, dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2020 r. Korekty dokonano w dokumencie: „Ogłoszenie o zwołaniu WZA i dotyczy punktu: Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

36315817_KPI_WEC_-_projekty_uchwal_ZWZ__1.pdf
6315817_KPI_WEC_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf
36315817_KPI_WEC_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_korekta.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację