fbpx 9/2019 Podpisanie umowy zakupu wierzytelności z podmiotem z branży usług telekomunikacyjnych (operator telefonii komórkowej) - Inkaso WEC

9/2019 Podpisanie umowy zakupu wierzytelności z podmiotem z branży usług telekomunikacyjnych (operator telefonii komórkowej)

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 01 marca 2019 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę zakupu nieprzedawnionych wierzytelności konsumenckich z podmiotem z branży usług telekomunikacyjnych (operator telefonii komórkowej). Wartość pakietu to 303.197,82 zł (słownie: trzysta trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 82/100). O rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w powyższym zakresie Emitent informował w raporcie ESPI 3/2019 w dniu 26 stycznia 2019 roku. Szczegółowe warunki umowy są standardowe w ramach prowadzonej przez Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A. działalności.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji, gdyż jest to pierwszy podmiot z branży usług telekomunikacyjnych, który zdecydował się na współpracę ze Spółką. Wraz z podpisaniem przedmiotowej umowy Emitent spodziewa się kontynuacji współpracy oraz ogólnego wzrostu przychodów, co dodatkowo może wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych Emitenta.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację