fbpx 9/2018 Publikacja memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii A4 oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii A4 - Inkaso WEC

9/2018 Publikacja memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii A4 oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii A4

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym informuje, iż na stronie Spółki: www.kancelariawec.eu oraz na stronie Oferującego, Dom Maklerski INC SA: www.dminc.pl zostało opublikowane w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 19 lutego 2018 r. memorandum informacyjne w związku z ofertą publiczną z prawem poboru akcji serii A4 Spółki („Akcje Oferowane”).

Zarząd Spółki przekazuje również do wiadomości publicznej informację o harmonogramie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii A4 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, realizowanej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2017 r., zmienionej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 stycznia 2018 r., dla których dniem prawa poboru jest 19 lutego 2018 roku.

Zarząd niniejszym przekazuje harmonogram oferty publicznej z prawem poboru akcji serii A4:

19 lutego 2018 r. – Publikacja Memorandum Informacyjnego;

19 lutego 2018 r. – Dzień Prawa Poboru;

28 lutego 2018 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych ;

14 marca 2018 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych ;

16 -20 marca 2018 r. – Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta;

28 marca 2018 r. – Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu prawa poboru tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych

Zarząd Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. informuje, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie akcji serii A4 jest memorandum informacyjne, opublikowane na stronie Emitenta oraz Oferującego, wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację