fbpx 8/2021 Zakup pakietu wierzytelności nieprzeterminowanych - Inkaso WEC

8/2021 Zakup pakietu wierzytelności nieprzeterminowanych

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 03 czerwca 2022 roku zawarł z Funduszem Inwestycyjnym mającym siedzibę w UE umowę zakupu pakietu wierzytelności o wartości nominalnej określonej na dzień 18 maja 2022 r. nie mniejszej niż 11,5 mln zł (jedenaście milionów pięćset tysięcy) wynikających z umów pożyczek konsumenckich w większości nieprzeterminowanych. Zakup ww. pakietu wierzytelności Emitent sfinansuje częściowo poprzez zawarcie umowy pożyczki (dalej: Pożyczka) z podmiotem niepowiązanym z Emitentem w wysokości 2.000.000 zł (dwóch milionów złotych 00/100) na okres dwóch lat. Pozostałą kwotę Emitent opłaci Partnerowi w nieoprocentowanych ratach. Zakupione wierzytelności są znane Emitentowi ponieważ wcześniej je serwisował zgodnie z raportem ESPI 6/2021 z 17 marca 2021.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta. Ponadto informacja ta stanowi kontynuację realizacji strategii Emitenta w obszarze nabywania pakietów wierzytelności masowych o charakterze finansowym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację