fbpx 8/2021 Korekta raportu nr 6: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał - Inkaso WEC

8/2021 Korekta raportu nr 6: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego EBI nr 6/2021 opublikowanego w dniu 14 maja 2021 roku, dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 czerwca 2021 r. W tytule przywołanego raportu EBI nr 6/2021 zawarta jest oczywista omyłka pisarska, polegająca na użyciu słowa ”Zwyczajnego” zamiast „Nadzwyczajnego”

Tytuł przed korektą:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał.

Tytuł po korekcie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał.

Treść ogłoszenia, projektów uchwał i wzory pełnomocnictwa nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

KPI WEC – ogłoszenie o zwołaniu NWZ
KPI WEC – projekty uchwał NWZ
KPI WEC – wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania
NWZ_klauzula RODO
Struktura kapitału zakładowego

Zleć windykację