fbpx 8/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał - Inkaso WEC

8/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący z plikiem 8/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 11 ust. 2 Statutu zwołuje, w trybie art. 4021 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w piątek, 26 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa

KPI-WEC-projekty-uchwał-ZWZ
KPI-WEC-wzór-pełnomocnictwa-i-instrukcji-do-głosowania
KPI-WEC-ogłoszenie-o-zwołaniu-ZWZ

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację