fbpx 7/2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Inkaso WEC

7/2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 15 marca 2017 roku otrzymał od Pana Adriana Moski powiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu przez niego stanu posiadania akcji Spółki.

15.03.2017_-_Zawiadomienie_w_trybie_art.69_ustawy_o_ofercie_publicznej_Adrian_Moska.pdf.png

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.sradomska@kancelariawec.eu

Zleć windykację