fbpx 7/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 maja 2015 r. - Inkaso WEC

7/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 maja 2015 r.

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Łodzi przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bit@kancelariawec.eu

Zleć windykację