fbpx 7/2018 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - Inkaso WEC

7/2018 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 lutego 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A., w związku z ich zakupem.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

29607892_Zawiadomienie_o_zmianie_posiadania_akcji_KPIA_KM.pdf

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację