fbpx 6/2017 Podjęcie przez Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. decyzji o wypłacie dywidendy - Inkaso WEC

6/2017 Podjęcie przez Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. decyzji o wypłacie dywidendy

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. podjął decyzję dotyczącą zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016. Rekomendacja Zarządu, o której mowa powyżej będzie dotyczyła ustalenia terminu wypłaty dywidendy w kwocie 197.640,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści 0/100 złotych) tj. 4 gr na akcję do końca III kwartału 2016 r.

Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie ZWZA.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż niniejsza rekomendacja będzie przedmiotem oceny Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.sradomska@kancelariawec.eu

Zleć windykację