fbpx 6/2016 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą - Inkaso WEC

6/2016 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 23 lutego 2016r. Została podpisana Umowa o świadczenie usług w zakresie doradztwa gospodarczego zawarta ze spółką Platinium Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na czynności doradcze w zakresie pełnienia przez spółkę Platinium Investment Sp. z o.o. czynności Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie. Autoryzowany Doradca na mocy wyżej wymienionej umowy będzie współdziałać ze Spółką w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania .

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na alicja.marszalek@kancelariawec.eu

Zleć windykację