fbpx 6/2016 RB-W_ASO: Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - Inkaso WEC

6/2016 RB-W_ASO: Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 28.04.2016r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych o zawartych przez nią oraz osobę jej najbliższą transakcjach na akcjach Emitenta, którego treść przesyła w załączeniu.

Załączniki:

Sylwia_Pastusiak_Brzezinska_zawiadomienie_o_nabyciu_akcji_Kancelarii_Prawnej_Inkaso_WEC_S.A..pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację