fbpx 6/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji serii A3 - Inkaso WEC

6/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji serii A3

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 451/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 maja 2015 r., wyznaczony został pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla 740.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii A3 na dzień 19 maja 2015 roku.

Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii A3 będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „KANCELWEC-PDA” i oznaczeniem „KPIA”.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bit@kancelariawec.eu

Zleć windykację