fbpx 6/2023 Uzupełnienie raportu bieżącego EBI 3/2023:Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii E wyemitowanych przez Emitenta - Inkaso WEC

6/2023 Uzupełnienie raportu bieżącego EBI 3/2023:Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii E wyemitowanych przez Emitenta

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (“Spółka”, „Emitent”) jako uzupełnienie do raportu bieżącego EBI nr 3/2023 z dnia 10 marca 2023 roku informuje, że zmiana WEO (Warunków Emisji Obligacji) oprócz wydłużenia terminu wykupu obligacji do 02 maja 2025 roku, zakłada również, że posiadaczom obligacji począwszy od dnia 10 marca 2023 r. będzie wypłacony Kupon według stałej stopy procentowej równej 13,5% (trzynaście i pól procenta) w skali roku. Przed zmianą Kupon wypłacany był według stałej stopy procentowej równej 7,0% (siedem procent) w skali roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację