fbpx 6/2022 Podpisanie listu intencyjnego dot. nabycia spółki z branży wierzytelności - Inkaso WEC

6/2022 Podpisanie listu intencyjnego dot. nabycia spółki z branży wierzytelności

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI 29/2021 z dnia 06 grudnia 2021 roku, Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż Emitent podpisał list intencyjny (dalej: List) dotyczący nabycia wszystkich akcji spółki z branży wierzytelności, o której Emitent informował w ww. raporcie (dalej: Przedsiębiorstwo, Podmiot). Po dostarczeniu przed Podmiot wszystkich wskazanych przez Emitenta w Liście dokumentów, niezbędnych do oceny aktualnej sytuacji Przedsiębiorstwa oraz po określeniu istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z transakcją kapitałową, Zarząd Emitenta przystąpi do nabycia akcji Podmiotu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację