fbpx 6/2020 Podpisanie umowy windykacji wierzytelności z PKN ORLEN S.A. (podpisanie umowy współpracy z PKN ORLEN S.A.) - Inkaso WEC

6/2020 Podpisanie umowy windykacji wierzytelności z PKN ORLEN S.A. (podpisanie umowy współpracy z PKN ORLEN S.A.)

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2020 roku Emitent podpisał z firmą PKN ORLEN S.A. (dalej: ORLEN, Partner) umowę (dalej: Umowa) na obsługę wierzytelności na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Umowa przewiduje wynagrodzenie prowizyjne od faktycznie odzyskanych należności oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym. Szczegółowe warunki Umowy są standardowe w ramach prowadzonej przez Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A. działalności.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Ponadto, w opinii Spółki podpisanie przedmiotowej Umowy jest potwierdzeniem zdobytego przez Emitenta doświadczenia w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami oraz pozycji w branży.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację