fbpx 6/2018 KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A. WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC S.A. W DNIU 31 STYCZNIA 2018 R - Inkaso WEC

6/2018 KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A. WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC S.A. W DNIU 31 STYCZNIA 2018 R

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. („Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 31 stycznia 2018 r.

Remigiusz Brzeziński:

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.404.871

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.404.871

Udział głosów z zarejestrowanych akcji w ogólnej liczbie głosów [%]: 28,43%

Udział głosów z zarejestrowanych akcji w liczbie głosów na NWZ [%]: 28,43%

Sylwia Pastusiak – Brzezińska:

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.721.100

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.721.100

Udział głosów z zarejestrowanych akcji w ogólnej liczbie głosów [%]: 34,83%

Udział głosów z zarejestrowanych akcji w liczbie głosów na NWZ [%]: 34,83%

______________________________________________________________________________

Ogólna liczba akcji: 4.941.000

Liczba akcji biorących udział w NWZ: 3.125.971

Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym [%]: 63,26%

Ogólna liczba głosów: 4.941.000

Liczba głosów biorących udział w NWZ: 3.125.971

Procentowy udział tychże głosów w ogólnej liczbie głosów [%]: 63,26%

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację