fbpx 55/2018 Zawarcie umowy pożyczki znaczącej wartości - Inkaso WEC

55/2018 Zawarcie umowy pożyczki znaczącej wartości

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 listopada 2018 roku Spółka zawarła z Prymus Spółką Akcyjną z siedzibą w Tychach (podmiotem powiązanym z akcjonariuszem Spółki – Panem Krzysztofem Moską, dalej: „Prymus S.A.”) umowę pożyczki w walucie polskiej w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym m.in. na zakup pakietów wierzytelności oraz rozwój usługi faktoringu.

Umowa pożyczki zawarta jest na czas oznaczony, do dnia 14 maja 2019 r. z możliwością jej przedłużenia na kolejne 6 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i zostało ustalone w wysokości 9,6% w stosunku rocznym.

Jest to kolejna tego typu umowa podpisana z Prymus SA. W dniu 12 lipca 2017 roku Emitent zawarł pierwszą umowę pożyczki z w/w podmiotem na kwotę 1.000.000, zł (słownie: jeden milion złotych), o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym ESPI nr 13/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku. Spółka dokonała w całości spłaty pożyczki, o czym Emitent poinformował Raportem Bieżącym ESPI nr 38/2018 w dniu 12 lipca 2018 roku. W dniu 09 sierpnia 2018 roku Emitent zawarł drugą umowę pożyczki z Prymus S.A. o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym ESPI nr 40/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku. W dniu 11 października Emitent zawarł kolejną umowę pożyczki z w/w podmiotem na kwotę 1.000,000 zł (słownie: jeden milion złotych), o czym informowała Raportem Bieżącym ESPI nr 52/2018.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość pożyczki udzielonej Spółce na podstawie powyższej umowy oraz powiązanie osobowe znaczącego akcjonariusza i podmiotu udzielającego pożyczki.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację