fbpx 54/2018 Podpisanie umowy zakupu wierzytelności z podmiotem z branży kolejowej - Inkaso WEC

54/2018 Podpisanie umowy zakupu wierzytelności z podmiotem z branży kolejowej

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 07 listopada 2018 roku Emitent zawarł umowę zakupu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych z podmiotem z branży kolejowej. Wartość pakietu to 2.010.665,38 zł (słownie: dwa miliony dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć 38/100 złotych ). O rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w powyższym zakresie Emitent informował w raporcie ESPI 53/2018 w dniu 26 października 2018 roku. Szczegółowe warunki umowy są standardowe w ramach prowadzonej przez Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A. działalności.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji ze względu na znaczną z perspektywy Spółki wartość umowy. Ponadto powyższa informacja uznana została za istotną z punktu widzenia Emitenta, gdyż jest to kolejny podmiot z branży kolejowej, który zdecydował się na współpracę ze Spółką. O podjęciu współpracy z innym polskim przewoźnikiem Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2018 z dnia 07 września 2018 r oraz nr 45/2018 z dnia 17 września 2018 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację