fbpx 53/2018 Informacja o wygraniu przetargu w branży kolejowej - Inkaso WEC

53/2018 Informacja o wygraniu przetargu w branży kolejowej

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 26 października 2018 r. otrzymał informację o rozstrzygnięciu w dniu 25 października 2018 roku postępowania przetargowego na sprzedaż wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych prowadzonego przez podmiot z branży kolejowej. W ramach postępowania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Emitenta. Łączna wartość nominalna wierzytelności to około 2.118.00,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemnaście tysięcy złotych).

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji ze względu na znaczną z perspektywy Spółki jej wartość. Ponadto powyższa informacja uznana została za istotną z punktu widzenia Emitenta, gdyż jest to kolejny podmiot z branży kolejowej, który zdecydował się na współpracę ze Spółką. O podjęciu współpracy z innym polskim przewoźnikiem Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2018 z dnia 07 września 2018 r oraz nr 45/2018 z dnia 17 września 2018 r. W związku z wyłonieniem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w przetargu, Emitent spodziewa się ponadto ogólnego wzrostu przychodów, co dodatkowo może wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych Emitenta.

O fakcie podpisania umowy zakupu przedmiotowych pakietów wierzytelności Zarząd poinformuje odrębnym komunikatem.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację