fbpx 5/2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Inkaso WEC

5/2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 24 lutego 2017 roku otrzymał od Pana Adama Łanoszki powiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu przez niego stanu posiadania akcji Spółki.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

26492780_Adam_Lanoszka_pismo_z_24-02-2017_zawiadomienie_o_transakcji_kupna_na_rynku_New.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.sradomska@kancelariawec.eu

Zleć windykację