fbpx 5/2016 Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą - Inkaso WEC

5/2016 Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 23 lutego 2015 roku wypowiedział umowę z GRAVITON AD SP. Z O.O. o świadczenie usług autoryzowanego doradcy, ze skutkiem natychmiastowym.

Przedmiotowa umowa została wypowiedziana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na alicja.marszalek@kancelariawec.eu

Zleć windykację