fbpx 5/2023 Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii E wyemitowanych przez Emitenta - Inkaso WEC

5/2023 Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii E wyemitowanych przez Emitenta

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. („Spółka”, „Emitent”) Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. („Spółka”, „Emitent”) jako uzupełnienie do raportu bieżącego ESPI nr 4/2023 z dnia 10 marca 2023 roku informuje, że zmiana WEO (Warunków Emisji Obligacji) oprócz wydłużenia terminu wykupu obligacji do 02 maja 2025 roku, zakłada również, że posiadaczom obligacji począwszy od dnia 10 marca 2023 r. będzie wypłacony Kupon według stałej stopy procentowej równej 13,5% (trzynaście i pól procenta) w skali roku. Przed zmianą Kupon wypłacany był według stałej stopy procentowej równej 7,0% (siedem procent) w skali roku.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej GK Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację