fbpx 5/2022 Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki - Inkaso WEC

5/2022 Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 marca 2022 r. powziął wiedzę, iż Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS zarejestrował zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami nr 4 – 8 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 11 czerwca 2021 roku.

W załączeniu Emitent przesyła Statut w aktualnym brzmieniu.

Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

tekst_jednolity_spolki_dla_celow_rejestrowych_Kancelaria_Prawna-Inkaso_WEC_SA.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację