fbpx 5/2021 Otrzymanie zleceń na obsługę wierzytelności od PKN Orlen SA - Inkaso WEC

5/2021 Otrzymanie zleceń na obsługę wierzytelności od PKN Orlen SA

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący 5/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI 6/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż na podstawie podpisanej w dniu 22 kwietnia 2020 roku Umowy (dalej: Umowa), w dniu 02 marca 2021 roku Emitent rozpoczął na zlecenie PKN ORLEN S.A. (dalej: ORLEN, Partner) obsługę wierzytelności. Zgodnie z Umową, Emitent za wykonaną pracę otrzyma wynagrodzenie prowizyjne od faktycznie odzyskanych należności oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Ponadto, w opinii Spółki, podpisanie kontynuacja przedmiotowej Umowy z tak prestiżowym Partnerem jest potwierdzeniem zdobytego przez Emitenta doświadczenia w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami oraz pozycji w branży.

Zleć windykację