fbpx 5/2020 Podpisanie istotnej umowy współpracy - Inkaso WEC

5/2020 Podpisanie istotnej umowy współpracy

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2020 roku podpisał umowę współpracy (dalej: Współpraca) z Partnerem będącym spółką zależną wobec Podmiotu, o którym Emitent pisał w raporcie ESPI nr 4/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku (dalej: Konsorcjant, Partner). Współpraca przebiegać będzie w ramach powołanego Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Emitent oraz Konsorcjant.

Celem Konsorcjum jest realizacja wspólnych przedsięwzięć finansowych w postaci świadczenia współfinansowanych usług faktoringu Klientom Spółki. Strony Konsorcjum będą w równym zakresie współfinansowały transakcje faktoringowe. Globalny limit odnawialny udzielonego przez Partnera współfinansowania wynosi aktualnie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i nie jest dla Spółki finansowaniem dłużnym w związku z tym Spółka nie ponosi kosztów z nim związanych. Każda spłata faktoringu przez Klienta Emitenta odnawia przyznany limit i umożliwia jego ponowne wykorzystanie w kolejnej transakcji. Zawiązane Konsorcjum nie stanowi trwałego związku gospodarczego i nie posiada odrębnej nazwy, ani też siedziby. Strony tworzące konsorcjum są niezależne w swoich dotychczasowych działaniach, a w działaniach związanych z Konsorcjum realizują wspólne działania objęte porozumieniem.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację