fbpx 5/2019 Podpisanie umowy na obsługę windykacyjną wierzytelności z branży kolejowej - Inkaso WEC

5/2019 Podpisanie umowy na obsługę windykacyjną wierzytelności z branży kolejowej

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2019 roku Emitent zawarł umowę na obsługę windykacyjną wierzytelności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. Wartość pakietu to 18.710.417,90 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset dziesięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 90/100). Szczegółowe warunki umowy są standardowe w ramach prowadzonej przez Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A. działalności.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji ze względu na znaczną z perspektywy Spółki wartość umowy. Ponadto powyższa informacja uznana została za istotną z punktu widzenia Emitenta, gdyż jest to kolejny podmiot, który zdecydował się na ten rodzaj współpracy ze Spółką.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację