fbpx 5/2018 Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 31 stycznia 2018 roku - Inkaso WEC

5/2018 Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 31 stycznia 2018 roku

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej „Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 31 stycznia 2018 roku.

Podstawa prawna:

Par. 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację