fbpx 42/2018 Korekta raportu nr 41/2018: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki - Inkaso WEC

42/2018 Korekta raportu nr 41/2018: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka) w nawiązaniu do raportu nr 41/2018 w załączeniu przedstawia otrzymane od Pana Remigiusza Brzezińskiego, Prezesa Zarządu Emitenta poprawione powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta. Korekta powiadomienia dotyczy punktu 4 d: Informacje zbiorcze. W poprzednim zawiadomieniu podana została błędna informacja dotycząca średniej ceny transakcji.

Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

31129801_Powiadomienie_o_transakcji_RB_16-08-2018__korekta_.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację