fbpx 4/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał - Inkaso WEC

4/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Raport Bieżący nr 4/2020

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 11 ust. 2 Statutu zwołuje, w trybie art. 4021 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w piątek, 26 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

36252737_KPI_WEC_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ-0
36252737_KPI_WEC_-_projekty_uchwal_ZWZ-1
36252737_KPI_WEC_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.docx-2

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację