fbpx 4/2018 Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A4 - Inkaso WEC

4/2018 Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A4

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na podstawie upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2017 r., zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2018 r., podjął w dniu dzisiejszym Uchwałę nr 1 z dnia 02 lutego 2018 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A4.

Mocą ww. uchwały Zarząd Emitenta ustalił wysokość jednostkowej ceny emisyjnej akcji serii A4 na poziomie 0,50 zł (słownie: zero złotych i pięćdziesiąt groszy).

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ powyższej na kształtowanie się wyceny instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację