fbpx 32/2016 Korekta raportu bieżącego 31/2016 - Inkaso WEC

32/2016 Korekta raportu bieżącego 31/2016

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

W związku z przekazaniem w dniu 22 czerwca 2016 roku raportu bieżącego nr 31/2016 w sprawie podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie udzielenia zgody na emisję obligacji serii A Spółki Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A(„Emitent”, „Spółka”) dokonuje niniejszym korekty oczywistej omyłki pisarskiej, dotyczącej uchwały.
Było:
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 21 kwietnia 2016 roku uchwały w sprawie emisji obligacji serii A Spółki („Uchwała Emisyjna”).
Powinno być:
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 21 kwietnia 2016 roku uchwały w sprawie udzielenia zgody na emisję obligacji serii A Spółki („Uchwała Emisyjna”).
Pozostała treść korygowanego raportu bieżącego nie ulega zmianie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację