fbpx 3/2017 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA - Inkaso WEC

3/2017 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 22 lutego 2017 roku otrzymał od Pana Adama Łanoszki powiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu przez niego stanu posiadania akcji Spółki powyżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pan Adam Łanoszka posiada 9,46% ogólnej liczby głosów na WZA spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

zawiadomienie_o_nabyciu_znacznego_pakietu_akcji_22-02-2017.jpeg.jpeg

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.sradomska@kancelariawec.eu

Zleć windykację