fbpx 3/2016 RB-W_ASO: Zawiadomienia akcjonariusza w sprawie zmian w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki - Inkaso WEC

3/2016 RB-W_ASO: Zawiadomienia akcjonariusza w sprawie zmian w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A_”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 14 marca 2016r do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Remigiusza Brzezińskiego, w którym Pan Remigiusz Brzeziński zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Dz.U. 2013 poz. 1382, z późn. zm. _dalej: „Ustawa o ofercie”_, zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A.

Załączniki:

Zawiadomienie_o_zmianie_udzialu_w_ogolnej_liczbie_glosow.docx

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację