fbpx 3/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku - Inkaso WEC

3/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 r. – 15 maj 2015 roku;
– skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2015 r. – 14 sierpień 2015 roku;
– skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 r. – 16 listopad 2015 roku.

Emitent na podstawie §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” informuje, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych ze względu na zamiar przekazywania w skonsolidowanych raportach kwartalnych jednostkowych informacji finansowych określonych w §5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Jednostkowy raport okresowy roczny za rok obrotowy 2014 zostanie przekazany w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bit@kancelariawec.eu

Zleć windykację