fbpx 31/2021 Informacja o zakupie pakietu wierzytelności. - Inkaso WEC

31/2021 Informacja o zakupie pakietu wierzytelności.

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący 31/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż Emitent podpisał umowę zakupu pakietu wierzytelności wynikających z należności o charakterze finansowym (pożyczki) w liczbie blisko 2000 sztuk. Łączna wartość nominalna wierzytelności to ponad siedem milionów złotych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta. Ponadto informacja ta stanowi kontynuację realizacji strategii Emitenta w obszarze nabywania pakietów wierzytelności masowych o charakterze finansowym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację