fbpx 3/2024 Temat: Zawarcie warunkowej umowy nabycia powierzchni biurowej przez spółkę zależną WEC Financial sp. z o.o. - Inkaso WEC

3/2024 Temat: Zawarcie warunkowej umowy nabycia powierzchni biurowej przez spółkę zależną WEC Financial sp. z o.o.

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z rozwojem Grupy WEC oraz okazją inwestycyjną w dniu 21 marca 2024 roku, WEC Financial Sp. z o.o, spółka zależna Emitenta (dalej WEC Financial) zawarła dwie (dwie księgi wieczyste) warunkowe umowy zakupu powierzchni biurowej (kilka pokoi ponad 60 m2) w biurowcu w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 270 (XV piętro) (dalej: „Umowa”). W tym samym biurowcu właścicielem powierzchni biurowych na całym XI piętrze (powierzchnia piętra 527 m2) gdzie prowadzi działalność jest Emitent. Umowa jest warunkowa ponieważ Miastu Łódź zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami przysługuje prawo pierwokupu wynikające z lokalizacji biurowca w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w ścisłym centrum Łodzi ustanowionej przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 22 lutego 2017 roku uchwałą Nr XLII/1095/17 w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017, poz. 1291. Istotne, biurowiec podlega wskazanym przepisom wyłącznie z powodu lokalizacji, a nie jest tkanką miejską, która bezpośrednio miała być chroniona i Emitent nie przewiduje skorzystania przez Miasto Łódź z prawa pierwokupu.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej oraz perspektywy rozwoju Spółki w przyszłości. Zarząd Emitenta zakłada, że zakupione powierzchnie biurowe będą miały dużą wartość także jako lokata kapitału i stanowią dobrą inwestycje dla Grupy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację