fbpx 3/2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku - Inkaso WEC

3/2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Raport Bieżący nr 3/2023
Zarząd spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – do 15 maja 2023 r.
2. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r.
3. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – do 14 sierpnia 2023 r.
4. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – do 14 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na lukasz.krysiak@kancelariawec.eu

Zleć windykację