fbpx 3/2021 Podpisanie umowy aktywacji współpracy - Inkaso WEC

3/2021 Podpisanie umowy aktywacji współpracy

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący 3/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu nr 7/2020 z dnia 04 maja 2020 roku, Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 lutego 2021 roku otrzymaliśmy podpisaną umowę aktywującą („Umowa”) Emitenta jako serwisera zastępczego (back-up servicer) zgodnie z umową wskazaną w ww. Raporcie Bieżącym. Zgodnie z umową od 15 lutego Spółka będzie serwisowała dla funduszu celowego (SPV) z UE wierzytelności z tytułu pożyczek. Pakiet zawiera pożyczki obsługiwane na bieżąco przez pożyczkobiorców, udział pożyczek przeterminowanych jest nieznaczny. Wynagrodzeniem Emitenta jest stała kwota liczona procentowo od wartości serwisowanych wierzytelności.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Ponadto, w opinii Spółki podpisanie przedmiotowej Umowy jest potwierdzeniem zdobytego przez Emitenta doświadczenia w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami oraz pozycji w branży.

Zleć windykację