fbpx 3/2020 Informacja o łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych w pierwszym kwartale 2020 roku - Inkaso WEC

3/2020 Informacja o łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych w pierwszym kwartale 2020 roku

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 2/2020, informuje, iż w pierwszym kwartale 2020 roku Emitent nabył wierzytelności o wartości nominalnej 2.334.418,27 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemnaście złotych 27/100). Odzyskując w tym czasie w segmencie wierzytelności masowych 516.947,68 zł (pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 68/100).

Porównawczo Emitent informuje, że w pierwszym kwartale 2019 roku odzyski wynosiły 231.499,09 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy 09/100), a wartość nominalna zakupionych wierzytelności 10.661.984,07 zł (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 07/100).

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna i ostateczna informacja nt. wyników Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. osiągniętych w pierwszym kwartale 2020 r., zaprezentowana zostanie w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego termin publikacji przypada na 14 maja 2020 roku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację