fbpx 3/2019 Informacja o wygraniu przetargu w branży usług telekomunikacyjnych (operator telefonii komórkowej) - Inkaso WEC

3/2019 Informacja o wygraniu przetargu w branży usług telekomunikacyjnych (operator telefonii komórkowej)

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 25 stycznia 2019 r. otrzymał informację o rozstrzygnięciu w dniu 25 stycznia 2019 roku postępowania przetargowego na sprzedaż nieprzedawnionych wierzytelności konsumenckich prowadzonego przez podmiot z branży usług telekomunikacyjnych (operator telefonii komórkowej). W ramach postępowania została wybrana oferta Emitenta. Łączna wartość nominalna wierzytelności to 303.197,82 zł (słownie: trzysta trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 82/100).

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji, gdyż jest to pierwszy podmiot z branży usług telekomunikacyjnych, który zdecydował się na współpracę ze Spółką. W związku z wyłonieniem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w przetargu, Emitent spodziewa się kontynuacji współpracy oraz ogólnego wzrostu przychodów, co dodatkowo może wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych Emitenta.

O fakcie podpisania umowy zakupu wierzytelności Zarząd poinformuje odrębnym komunikatem.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację