fbpx 29/2016 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A w dniu 6 czerwca 2016 - Inkaso WEC

29/2016 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A w dniu 6 czerwca 2016

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Piotrkowska 270), informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 6 czerwca 2016 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:
Remigiusz Brzeziński dysponujący w sumie na Walnym Zgromadzeniu 2 100 871 akcjami i 3 485 058 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym:
• 1 383 187 akcjami imiennymi i 2 766 374 głosami wynikającymi z akcji imiennych
• 718 684 akcjami na okaziciela i 718 684 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela,
co stanowi 53,8% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 47,1% w ogólnej liczbie głosów.
Sylwia Pastusiak Brzezińska dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 1 709 989 akcjami i 2 657 849 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym:
• 947 860 akcjami imiennymi i 1 895 720 głosami wynikającymi z akcji imiennych
• 762 129 akcjami na okaziciela i 762 129 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela,
co stanowi 41,1% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 35,9% w ogólnej liczbie głosów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację