fbpx 28/2016 Istotna informacja - Inkaso WEC

28/2016 Istotna informacja

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A(„Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 07 czerwca 2016 roku Spółka sfinalizowała zakup lokalu biurowego z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi zgodnie z warunkami przetargu wygranego przez spółkę (EBI 7/2016, 8/2016, 11/2016, 23/2016).

Zakup ww. nieruchomości pozytywnie wpłynie na wyniki Spółki poprzez zwiększenie jej majątku. Rata kredytu będzie zbliżona do kwoty miesięcznej opłaty za czynsz ponoszonej dotychczas przez Spółkę. Łączne koszty miesięczne związane ze spłatą kredytu, ubezpieczeniem oraz obowiązkowymi opłatami i podatkiem będą prawdopodobnie niższe niż koszty związane z wynajmem.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację