fbpx 28/2017 KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A. Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych - Inkaso WEC

28/2017 KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A. Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30.11.2017 roku została podpisana z biegłym rewidentem umowa na wykonanie badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017 i 2018.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki do przeglądu wskazanych powyżej sprawozdań finansowych jest KPW Audytor sp. z o.o..Firma wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3640.

Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A już wcześniej korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za lata 2011-2016 rok.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1, pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację