fbpx 28/2017 KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A. ISTOTNA INFORMACJA DOTYCZĄCA SPÓŁKI ZALEŻNEJ - Inkaso WEC

28/2017 KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A. ISTOTNA INFORMACJA DOTYCZĄCA SPÓŁKI ZALEŻNEJ

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 20 listopada 2017 roku, Spółka audytorska zależna od Emitenta – Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp.k, podpisała umowę podwykonawstwa z łódzką spółką audytorską na przeprowadzenie w ciągu najbliższych dwóch lat badań sprawozdań finansowych 10 spółek prawa handlowego. Informacja ta potwierdza wejście Grupy WEC w kolejny obszar biznesowy.

W założeniach Emitenta Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp.k została powołana w celu obsługi księgowej spółek Grupy WEC ale również w celu pozyskiwania klientów spoza Grupy zarówno na usługi księgowe jak i audytorskie.

Informacja ta jest istotna z punktu widzenia Emitenta, ponieważ jest to pierwsza umowa tej spółki z podmiotem zewnętrznych (spoza Grupy Kapitałowej WEC), co potwierdza zasadność powołania spółki. Podpisane umowa będzie miała znaczenie dla przychodu zarówno spółki Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp.k, jak i wyniku skonsolidowanego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na michal.szulc@kancelariawec.eu

Zleć windykację